Loading...
  • Opleidingen
  • Opleidingen

Opleidingen 2018 – 2020

 

 

 

Basisopleiding ervaringsgericht sjamanisme

Deze opleiding is ingedeeld in zestien weekends over twee jaar waarin we de fundamenten krijgen aangeleerd van het core-sjamanisme, dieper ingaan op sjamanistische riten en ceremonies die ons helpen om toe te treden tot de wereld van de spirits en via een open en aandachtige geest ook ruimte geven aan onze persoonlijke groei. Wij beschouwen deze opleiding als een reis of een queeste naar dat wat altijd in ons zat en nu naar buiten wil treden. Uiteindelijk leren we kennis te maken met onze eigen persoonlijke gidsen en hoe die ons via een aantal sjamaanse technieken kunnen helpen om onszelf en anderen te healen. We ontdekken ons aangeboren intuïtieve vermogen en wijsheid om die dan op een sjamaanse manier toe te passen. In die zin kan de opleiding vooral nuttig zijn voor mensen die al als healer of coach werken of die zich daar graag in willen bekwamen. Wij gaan ervan uit dat een sjamaan een “wounded healer” is. Dat wil zeggen dat hij/zij zich eerst zelf moet leren kennen en erkennen voor hij/zij anderen kan helpen. In onze opleiding loopt dit dan ook gelijktijdig. We gaan dieper in onszelf graven en tegelijk passen we de aangeleerde kennis toe op anderen. Deze reis zal zowel speels als ernstig zijn, we zullen huilen en plezier maken, exploreren, vertellen, luisteren, ontdekken, zingen, lachen, mediteren, trommelen, dansen, genieten en vooral intens transformeren.


Wat kan een opleiding sjamanisme ons bijbrengen? In eerste instantie boren we een energieveld aan waar we ons voordien niet van bewust waren maar dat wel mee ons welzijn bepaalt. Door meer inzicht te krijgen in dat onbewuste collectieve veld en hoe we daarmee verbonden zijn, krijgen we meer vat op ons leven. Dat op zich geeft ons al extra energie. Als we daar dan ook nog doelbewust mee aan de slag gaan, kunnen we nieuwe en tot dan toe ongekende lagen van onszelf ont-dekken. We bevrijden als het ware een deel van onszelf dat tot dan toe in de duisternis was gebleven. Dat heeft voor iedereen een ander effect. Maar het zorgt er telkens voor dat we vanuit een dieper bestaan leren aanwezig zijn om dan onszelf en anderen dichter tot hun essentie te brengen.

Een volledige opleiding duurt twee jaar, omvat zestien weekends en wordt afgesloten met een Vision Quest van één week in het buitenland. Het begin is vooral gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers, na verloop van tijd wordt aangeleerd hoe men anderen kan behandelen.

De opleiding omvat drie delen:

1 Het core-sjamanisme

Hierbij leren en doorleven we de belangrijkste methoden van het hedendaagse Westerse sjamanisme zoals ontwikkeld door Michael Harner. We leren toe te treden tot de beneden-, midden- en bovenwereld, maken kennis met onze krachtdier(en) en hogere gidsen. Het gaat voornamelijk om drie methoden die ons toelaten toe te treden tot het collectieve onderbewuste van waaruit we antwoorden kunnen krijgen op specifieke levensvragen van mensen of waarmee we anderen kunnen begeleiden op hun levenspad.

1.1 “Trance-reizen”. De sjamanentrom roffelt, hij spreekt ons toe en maakt de weg vrij om de droomtijd te betreden. De trance of hypnose stelt ons in staat te communiceren met krachtdieren- en bomen (natuurgeesten), spirituele gidsen, voorouders, archetypen, goden, godinnen en andere “onzichtbare” krachten. Deze technieken van het core-sjamanisme versterken onze verbondheid met al wat leeft, de dieren/plantenenergie en -wijsheden, de Natuur. Communicatie met deze energie geeft raad op belangrijke levensvragen en kwesties. De geesten spreken echter vaak in archetypische taal en soms komt het antwoord in de vorm van een krachtige intuïtie of een droom.

1.2 “Extraction” is een sjamanistische methode om energieverschuivingen teweeg te brengen. Vaak nestelen “kristallisaties” van energie zich in het lichaam en vormen er een gebald geheel van krachten die we als pijn, symptomen of psychosomatische klachten omschrijven. Door middel van divinatie technieken kunnen deze energiekristallisaties opgespoord worden. Een tweede stap bestaat erin met de energie te communiceren ten einde ze aan te sporen om te “de-kristalliseren” of te migreren naar andere bewustzijnscentra of spirituele niveaus.

1.3 “Soul-Retrieval” is een intensieve ceremonie waar verduisterde of verloren delen van de persoonlijkheid of ziel worden herwonnen en gereïntegreerd in het huidige leven. Soul-retrieval is een boeiende tocht van zelf-ontdekking. We ontmoeten delen van onszelf of van anderen die vergeten of verdrongen waren. Het zijn vaak creatieve of speelse delen. Soul-retrieval is eigenlijk de basis van het moderne sjamanisme, steeds jezelf vervolmakend, je energie op evenwichtige wijze leren hanteren om ten volle van het leven te kunnen genieten en je persoon te ontplooien.

2 Sjamanistische riten en ceremonie 

Via krachtige rituelen en ceremonies zoals het zuiveringsritueel, de medicijnwandeling en de zweethut brengen we onze vooral rationele geest tot rust en maken we ons open voor het intuïtieve deel van onszelf. Dat staat namelijk in contact met de natuur en heeft aanleg voor bovennatuurlijke ervaringen. Deze riten helpen ons om poorten te openen die toegang verschaffen tot de wereld van de spirits.

 

3 Persoonlijke groei

Tijdens de oefeningen in core-sjamanisme en bepaalde riten, zullen er automatisch persoonlijke levensproblemen aan bod komen. Daarmee gaan we aan de slag via sjamanistische methoden, maar ook via familieopstellingen en vooral een onverdeelde aandacht (mindfulness). Deze opleiding dient uiteindelijk zowel ter ondersteuning van onze persoonlijke groei als om anderen te helpen met hun levensvragen en -problemen. Door aandacht te geven aan onze eigen en andermans groeielementen, kunnen die zich ontplooien en zetten we een stap verder op onze levensreis.

Praktisch

Indien je geïnteresseerd bent om deze opleiding te volgen, contacteer dan Mark Anthierens op 0496/280.070 of mark@bsvs.be.
We willen graag elke kandidaat voor de opleiding op voorhand ontmoeten tijdens een individueel gesprek waarin we nader kennis willen maken en hun motovatie willen bespreken.

Informatienamiddag en -avonden 

Op volgende dagen geven we meer uitleg over de opleiding, zowel over de inhoud als de prijs en de praktische afspraken.

Zondag 9 september 2018 van 14 tot 17 uur
Maandag 17 september 2018 van 19 tot 21:30 uur
Dinsdag 9 oktober 2018 van 19  tot 21:30 uur

 

Telkens in de Remylaan 18 in 3018 Wijgmaal

 

Wanneer? 

De data van de opleiding zijn:
Zaterdag 27 & zondag 28 oktober 2018
Zaterdag 24 & zondag 25 november 2018
Zaterdag 15 & zondag 16 december 2018
Zaterdag 2 & zondag 3 februari 2019
Zaterdag 23 & zondag 24 maart 2019
Zaterdag 13 & zondag 14 april 2019
Zaterdag 18 & zondag 19 mei 2019
Zaterdag 22 & zondag 23 juni 2019 (met zweethut)

De data voor 2020 staan nog niet vast

Waar?

CambiArte, Hoogstraat 54, 3360 Bierbeek

Prijs

Aan te vragen bij Mark Anthierens op 0496/280.070 of mark@bsvs.be

Docenten

Jan Dewitte en Mark Anthierens.

 

Home 2
Home 3
Home 5